Tips og råd


01/

Velg produktkategori

Tettesystemer av høy kvalitet er viktig for å sikre energieffektive bygninger og hindre at fukt trenger inn i konstruksjonen. Vi gir deg tips og råd for å velge rett system til ditt prosjekt, slik at du verken kompromisser på kvalitet, tid eller levetid.


02/

FAQ

Hvilken funksjon har undertak?

Hovedfunksjonen til et undertak er å lede bort vann som kommer gjennom omlegg på primærtekkingen. En forenklet løsning med diffusjonsåpent undertak som er koblet sammen med vindsperren har i tillegg en lufttettende funksjon i bygget.

Hvilken funksjon har vindsperre?

En vindsperre har flere funksjoner i et bygg, både under byggeperioden og etter at bygget er tatt i bruk. Før utvendig kledning er satt på vil den beskytte beskytte bindingsverket og isolasjon mot nedbør. I ferdig bygg skal den hindre at vind blåser mot isolasjon og hindre varmetap fra luftlekkasjer. En vindsperre er også dampåpen slik at den kan slippe ut byggefukt.