Bærekraft

Overlegen kvalitet sikrer lang levetid.
Overlegen kvalitet sikrer lang levetid.

Kompromissløse tettesystemer sparer energi og unødvendig materialbruk over tid. Kvalitet er synonymt med bærekraft fordi ressursene varer lenger.

Et helhetlig tettesystem er et miljøriktig valg

Kravene til bygg blir stadig strengere. Ventex tettesystem er et viktig steg for å sikre energieffektive bygg som belaster miljøet mindre.

Bygg- og anleggsnæringen står for rundt 15 prosent av Norges klimagassutslipp, og er den største enkeltkilden til avfall i Norge. For å redusere den negative belastningen må byggene bruke mindre energi, bygges med materialer med lave utslipp og avfallsproblematikken må tas på alvor.

Tettesystemet er selve grunnlaget for å reise bygg som slipper ut mindre energi. Ventex er et bærekraftig tettesystem som ikke kompromisser på kvalitet. Det sikrer:

  • Energieffektive bygg  

  • Bygg med lang levetid

  • Mindre avfall og transport på byggeplassen

  • Bedre HMS for håndverkeren

Tettesystemet legger grunnlaget for energieffektive bygg

Vi bruker stadig mer energi, og kraftnettet belastes unødvendig mye. For å sikre nok strøm i fremtiden må vi som samfunn ta grep. Ett av enkelttiltakene er energieffektivisering av bygg. Det handler om å bygge gode nybygg med smart styring av energi, og det handler om å ruste opp den eldre bygningsmassen i landet hvor energiutslippet er stort – blant annet på grunn av dårlig isolasjon.

Stortinget har som mål at Norge skal oppnå en energisparing på 10 TWh i eksisterende bygningsmasse innen 2030. Det er nok strøm til å elektrifisere hele den norske personbilparken (2,5 millioner elbiler), ifølge en rapport fra Zero. Energieffektivisering av bygg starter med et tettesystem av høy kvalitet. Det er svært viktig å ikke kompromisse på kvaliteten på produktene og arbeidet som utføres – slik at hele systemet fungerer slik det skal hele levetiden. Ventex gjør det enkelt å velge trygge produkter for ditt prosjekt. Velg mellom ulike kvalitetsnivåer – Premium, Pro og Essential.

Overlegen kvalitet sikrer lang levetid

God kvalitet er synonymt med smartere ressursbruk: Desto bedre kvalitet du velger, jo lenger er det til neste gang taket må byttes og/eller repareres. I over 20 år har vi utviklet kvalitetsprodukter for tette bygg – som nå er samlet under én fane: Ventex tettesystem. Tettesystemet består av produkter som har like lang levetid, svært høy kvalitet og teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk.

Visste du for eksempel at vi aldri har mottatt en eneste reklamasjon på vårt aller beste undertak, Ventex Undertak Premium? Å velge den fremste kvaliteten til bygget lønner seg i lengden. Det sikrer mindre ressursbruk fordi produktene fungerer slik de skal – i årevis. Kvaliteten på produktene er så rå at vi gir 30 års systemgaranti på hele Premium-serien.

Mindre avfall med duk enn med gips og vindtettplater

Å redusere avfallet på byggeplassen, og dermed behovet for tungtransport, vil spille inn på byggeprosjektenes klimagassregnskap. Vi har allerede strenge energi- og miljøkrav til bygg i Norge, der nye bygg blant annet skal være både energieffektive og ha fornybar energiforsyning. Nå foreslår også regjeringen å innføre krav om klimagassregnskap for boligblokker og yrkesbygg i byggteknisk forskrift (TEK17). 

Ventex-systemet består av vanntette og diffusjonsåpne undertak og vindsperrer på rull. Det gir langt mindre avfall enn tilsvarende produkter laget av gips- eller treplater. I bygg- og anleggsbransjen skjer over 50 prosent av utslippene i byggets livsløp ved produksjon og transport av materialer til bygget, viser tall fra Grønn Byggallianse. 19 prosent av all trafikk i Oslo er bygge- og anleggstrafikk. Våre beregninger viser at bare Ventex Vindsperre Premium reduserer avfallsvolumet med over 90 prosent sammenlignet med platematerialer som gips. På en boligblokk betyr det at man sparer omtrent 50 tonn med avfall på bare ett prosjekt.

Bedre arbeidsvilkår for håndverkeren

Ventex-systemet er enkelt å håndtere. Vindsperren og undertaket er lette i vekt, har høy strekkstyrke, og er mindre belastende for kroppen å arbeide med enn tunge plater. God HMS er bærekraftig for bedriften – og et smart grep for å sikre fornøyde ansatte over tid. Samtidig er produktene lavere i vekt, og er dermed raskere å frakte og montere enn tyngre produkter som gips og plater. Du sparer dermed tid, belastning på kroppen og kostnader fordi arbeidet går raskere.