Vindsperrer

Vindsperrer

Vindsperrene i Ventex-systemet kombinerer det beste fra over 20 års erfaring med tette bygg med de nyeste innovasjonene som sikrer enda høyere kvalitet. Velg mellom kvalitetsnivåene Premium, Pro og Essential.


16/

Vindsperrer tilpasset norsk klima

Skal bygget stå utildekket i lang tid, eller må du tilfredsstille ekstra strenge brannkrav? Da kan du velge mellom våre tre vindsperrekvaliteter. Velger du Ventex, vet du at produktet gjør jobben sin i løpet av byggeperioden og og tiltenkt levetid etter valgt kvalitet.

En god vindsperre hindrer at kald uteluft blåser inn i varmeisolasjonen, og er dampåpen nok til at underliggende konstruksjon kan tørke ut. I tillegg fungerer vindsperren som en ekstra sikring mot gjennomgående luftlekkasjer. I Ventex-systemet har vi tre vindsperrer av ulik kvalitet som inngår i et helhetlig tettesystem, hvor det er enkelt å finne komponenter av tilbehør som bidrar til å løse detaljer som gjør at bygget holder tett lengst mulig. Kravene til redusert energibruk i norske bygg blir stadig strengere. For å nå høye krav til energieffektivitet er god lufttetthet i gulv, yttervegger og tak helt nødvendig. Ifølge en rapport fra SINTEF øker utettheter i ytterkonstruksjonene oppvarmingsbehovet og energiforbruket på flere måter. Isolasjonsevnen i isolasjonsmaterialene reduseres dersom kald uteluft fra åpninger i vindsperren får sirkulere i gulv, vegger og tak. Når tettingen i et bygg ikke fungerer som den skal, fører kald trekk fra vegg og tak til at man må øke energiforbruket for å holde stabil temperatur inne. Dersom man øker avgitt temperatur på varmekildene med 2°C for å holde stabil innetemperatur, øker energibruken til oppvarming med omtrent 10 prosent. Et tett bygg vil derfor både gjøre inneklimaet mer behagelig og redusere energibruken i bygget.


17/

Hvorfor velge Ventex

Effektive leveranser

Vi er kjente for den gode logistikken vår, og vet at rask levering sikrer en mer effektiv byggeprosess. Ventex-systemet kan derfor leveres raskt og direkte til byggeplass.

Overlegne Produkter

Velger du Ventex skal du være trygg på at hvert eneste komponent er utviklet for å sikre tette bygg i veldig lang tid. Overlegen kvalitet lønner seg alltid i lengden – for byggeier, huseier og miljøet.

Pro, Premium, Essential

Med et totalt system fra én leverandør vet du at alle detaljer er tilpasset byggets funksjon. Tre kvalitetsnivåer gjør det enklere å velge et helhetlig system til akkurat ditt prosjekt, enten det er rehabilitering av en eldre bolig eller et nybygg som sikter mot høyeste BREAAM-sertifisering.

Systemgarantier

Ventex er et tettesystem som holder det vi lover. Derfor gir vi 30 års systemgaranti. Det skaper trygghet for håndverkeren, for bygg- og boligeieren og for de som har ansvaret for drift og vedlikehold.


18/

FAQ

Hvilken funksjon har vindsperre?

En vindsperre har flere funksjoner i et bygg, både under byggeperioden og etter at bygget er tatt i bruk. Før utvendig kledning er satt på vil den beskytte beskytte bindingsverket og isolasjon mot nedbør. I ferdig bygg skal den hindre at vind blåser mot isolasjon og hindre varmetap fra luftlekkasjer. En vindsperre er også dampåpen slik at den kan slippe ut byggefukt.

Hva brukes som vindsperre?

En vindsperre kan være en vindtett og vannavstøtende duk, gipsplater eller vindtettplater av tre eller asfalt brukes. BMIs vindsperrer er laget av en polypropylenduk som bygges opp i tre lag. I midten er et funksjonelt lag, som enten monolittisk eller en mikroporøs film. Det er dette midterste laget som bestemmer vindsperrens evne til å slippe ut fukt fra konstruksjonen, og som også sørger for at duken er vanntett. 

Hvordan velger jeg riktig vindsperre?

Hvilken vindsperre du bør velge avhenger blant annet av hvor i landet du bor og hvilken funksjon bygget har. Vanligvis beskyttes vindsperren av fasadeplater, mur eller trepanel. I tilfeller hvor vindsperren er mer eksponert, stilles det strengere krav til vindsperren fordi belastningen fra regn, vind og UV-stråling blir større. Ventex-systemet består av tre ulike vindsperrer (Premium, Pro og Essential) som er tilpasset akkurat ditt prosjekt. Ta kontakt med din nærmeste forhandler for å få hjelp til å finne et produkt med riktige materialegenskaper.

Hvor monteres vindsperre?

En vindsperre monteres utenpå bindingsverket før kledningen monteres. Vindsperren må være riktig montert for å oppnå varmeisolasjonsevnen for vegger og tak med lufting, samt bjelkelag over åpen fundamentering. Følg derfor alltid monteringsanvisningene for produktet du velger. Monteringsanvisning for de ulike Ventex-produktene finner du her.

Hvilken vindsperre kan benyttes bak spaltekledning?

Ventex Vindsperre Premium kan benyttes bak spaltepanel med spalter opp til 20 mm.

Skal vindsperre tapes?

Det er viktig at skjøtene på vindsperren er klemt mot fast underlag. Alle skjøter bør klemmes med lekter. I tillegg bør vindsperre-tape brukes som forsegling for å oppnå så liten luftlekkasje i bygget som mulig.

Hvordan skjøtes vindsperrer?

Det er viktig at skjøtene på vindsperren er klemt mot fast underlag. Alle skjøter bør klemmes med lekter. I tillegg bør vindsperre-tape brukes som forsegling for å oppnå så liten luftlekkasje i bygget som mulig.

Kan Ventex Undertak Premium brukes som vindsperre?

Ja, Ventex Undertak Premium (tidligere Ventex Supra) kan brukes som en vindsperre der takvinkelen er mindre enn 10°. Dette er aktuelt dersom det skal bygget et funkishus. Funkishus krever at det lektes opp og at for eksempel asfalt takbelegg brukes som taktekking. Undertaket legges da på fast taktro av rupanel eller plater av tre.

Hva er forskjellen på vindsperrer på rull og gips- og treplater?

Ventex-systemet består vindsperrer på rull. Det gir langt mindre avfall enn tilsvarende produkter laget av gips- eller treplater, og er mindre belastende for håndverker å jobbe med. Samtidig gir duken like god beskyttelse mot vind, regn og fukt som vindsperreplater.

Er vindsperre et energibesparende tiltak?

God isolasjon sammen med damp- og lufttetting reduserer varmetap fra bygget, og gir bedre fuktsikkerhet. Isolasjonsevnen i isolasjonsmaterialene reduseres hvis kald uteluft fra åpninger i vindsperren får sirkulere i gulv, vegger og tak. Når tettingen i et bygg ikke fungerer som den skal, fører kald trekk fra vegg og tak til at man må øke energiforbruket for å holde en stabil temperatur inne. Dersom man øker avgitt temperatur på varmekildene med 2 grader for å holde stabil innetemperatur, øker energibruken til oppvarming med omtrent 10 prosent. Et tett bygg vil derfor redusere energibruken i bygget.

Hvilke brannkrav tilfredsstiller Ventex Vindsperre Premium?

Ventex Vindsperre Premium tilfredsstiller brannkravet til vindsperrer benyttet i luftede hulrom i vegg- og takkonstruksjoner i risikoklasse 1 til 6 i brannklasse 1, 2 og 3.

Hvor lenge kan en vindsperre stå ubeskyttet?

Alle byggevareprodukter som står eksponert for vær og vind vil begynne å aldres fra første dag. Det er særlig UV-stråling fra sola som gjør skade. Slagregn vil komme gjennom via utetthetter som spikerhull bak lektene, og kan føre til fuktskader. Derfor anbefaler vi ikke å la produktene stå ubeskyttet, fordi det kan forringe produktets levetid. Dersom du vet at vindsperren må stå ubeskyttet i en periode, må du velge et produkt som er spesielt UV-beskyttet. Ventex Vindsperre Premium 8M er ekstra UV-stabilisert, og kan derfor stå utildekket opptil 8 måneder.