Vindsperrer
Premium

Vindsperrer Premium

01/

Ventex Vindsperre Premium - det beste valget

  • Høyest kvalitet, lengst levetid

  • To produkter i ett: Både brannhemmet og ekstra UV-stabilisert

  • Teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk

Ventex Vindsperre Premium er det nye navnet på Firesmart UV, vindsperren vår med den mest overlegne kvaliteten. Ventex Vindsperre Premium var den første på markedet som dekker både brannkrav i høye bygninger og fungerer som UV-bestandig vindsperre bak spaltekledninger. Det gjør det enklere å bygge høyt i kombinasjon med åpne fasadekledninger. Bruk av brannhemmet vindsperre i vegger minimerer risikoen for spredning av brann i fasaden.

  • Ventex Vindsperre Premium tilfredsstiller brannkravet til vindsperrer benyttet i luftede hulrom i vegg- og takkonstruksjoner i risikoklasse 1 til 6 i brannklasse 1, 2 og 3.

  • Vindsperren er svært fleksibel, og har bedre aldringsegenskaper sammenlignet med mikroporøs film

  • Premium vindsperre er mer resistent mot kjemikalier, takket være en monolittisk TPU-film

Vindsperren benyttes der det er krav til både en brannhemmet vindsperre og et ønske om spaltekledning eller fasadeplater med spalter. Vindsperren finnes også i spesial-varianten Ventex Vindsperre 8 M, som er ekstra UV-stabilisert og som tåler å stå utildekket inntil åtte måneder. Det er viktig i prosjekter hvor fasaden kommer på sent i prosjektet, slik at duken ikke forvitrer og bygget er beskyttet mot mugg- og fuktproblemer. Premium 8M har også trykk på forsiden. Premium har bare trykk i omlegget, da denne brukes til spaltekledning eller fasadeplater med spalter.


02/

Hvorfor velge Ventex

Effektive leveranser

Vi er kjente for den gode logistikken vår, og vet at rask levering sikrer en mer effektiv byggeprosess. Ventex-systemet kan derfor leveres raskt og direkte til byggeplass.

Overlegne Produkter

Velger du Ventex skal du være trygg på at hvert eneste komponent er utviklet for å sikre tette bygg i veldig lang tid. Overlegen kvalitet lønner seg alltid i lengden – for byggeier, huseier og miljøet.

Pro, Premium, Essential

Med et totalt system fra én leverandør vet du at alle detaljer er tilpasset byggets funksjon. Tre kvalitetsnivåer gjør det enklere å velge et helhetlig system til akkurat ditt prosjekt, enten det er rehabilitering av en eldre bolig eller et nybygg som sikter mot høyeste BREAAM-sertifisering.

Systemgarantier

Ventex er et tettesystem som holder det vi lover. Derfor gir vi 30 års systemgaranti. Det skaper trygghet for håndverkeren, for bygg- og boligeieren og for de som har ansvaret for drift og vedlikehold.