Tips og råd


34/

Velg produktkategori

Tettesystemer av høy kvalitet er viktig for å sikre energieffektive bygninger og hindre at fukt trenger inn i konstruksjonen. Vi gir deg tips og råd for å velge rett system til ditt prosjekt, slik at du verken kompromisser på kvalitet, tid eller levetid.


35/

FAQ

Hvilken funksjon har vindsperre?

En vindsperre har flere funksjoner i et bygg, både under byggeperioden og etter at bygget er tatt i bruk. Før utvendig kledning er satt på vil den beskytte beskytte bindingsverket og isolasjon mot nedbør. I ferdig bygg skal den hindre at vind blåser mot isolasjon og hindre varmetap fra luftlekkasjer. En vindsperre er også dampåpen slik at den kan slippe ut byggefukt.

Hvilken funksjon har undertak?

Hovedfunksjonen til et undertak er å lede bort vann som kommer gjennom omlegg på primærtekkingen. En forenklet løsning med diffusjonsåpent undertak som er koblet sammen med vindsperren har i tillegg en lufttettende funksjon i bygget.