Tips for Undertak

Generell bruk av kombinerte undertak og vindsperre

 • Undertakene er egnet for å legge på isolerte skråtak, delvis skråisolerte tak med A-takstoler, på bordtak som er etterisolert fra undersiden eller der hvor det er kaldt luftet eller uluftet loft.

 • Det er ikke nødvendig med en luftespalte mellom isolasjon og de diffusjonsåpne undertakene.

 • Takfallet skal være minimum 10°, for undertakene Premium og Pro og minimum 15° for Essential, men minimum takvinkel for primærtekningen vil være bestemmende.

 • Ved bruk i takkonstruksjoner under 10° fall, kan undertakene Premium og Pro brukes som vindsperre. Se Byggedetaljer 525.324 Isolert, luftet terrasse med trebjelker

 • Undertakene er beregnet for å ligge på taksperrer med c/c avstand 600 mm.

 • Kombinert undertak og vindsperre bør ikke brukes på steder der man erfaringsmessig vet at snø ofte pakkes inn under opplektet taktekning.

 • Det anbefales å bruke tettebånd som Ventex Sløyfebånd eller Ventex Butylbånd under taksløyfene i disse tilfellene; dersom taket blir stående lenge uten primærtekning og på tak med lite fall <15°, samt i værutsatte områder. Dette må også vurderes i sammenheng med hvor tett primærtekningen er mot inndrev av nedbør.

 • For å oppnå lengst mulig levetid for undertaket bør primærtekningen legges på så raskt som mulig for å unngå for lang eksponeringstid.

 • Det anbefales ikke å bruke kombinerte undertak og vindsperrer under primærtekninger som er relativt utette som; takskifer, tretak, treshingel og takstein uten falser som f.eks. Dantegl. Disse takene bør utføres med separat vindsperre og underlagsbelegg av asfalt.

 • Det forutsettes at innvendig dampsperre er uført korrekt med klemte og/eller tapede skjøter.

 • Undertakene Premium og Pro har en kondensfilt som er kapillærsugende og alle ender med filt skal brettes inn og ikke være eksponert for fukt.

 • Se forøvrig Byggdetaljblad 525.101 Skrå, luftede tretak med isolerte takflater for sløyfetykkelse og andre generelle anbefalinger.