Leggeveiledning for Vindsperre

Vindsperrer tilpasset norsk klima

Norsk klima setter strenge krav til produkter og utførelse. Samtidig setter byggeforskriftene strenge krav til luftlekkasjer for oppnå et energieffektivt bygg.

En god vindsperre er en forutsetning for å hindre trekkproblemer og luftlekkasjer. Vindsperren skal hindre kald luft i å blåse inn i isolasjonen, samtidig som den skal sørge for at fukt fra konstruksjonen slippes ut.

Det er viktig at hele systemet for klimaskjermen vurderes under ett og er kompatible til hverandre. Benytter du Ventex Klimasystem med vindsperrer, undertak og tilbehør er du sikret et gjennomprøvd system med kvalitetsprodukter.

Icopal Ventex Vindsperrer med ulike kvaliteter og for ulik bruk

Ventex Vindsperre Premium

Ventex Vindsperre Premium dekker både brannkrav i høye bygninger og fungerer som en UV-bestandig vindsperre bak spaltekledninger. Det gjør det enklere å bygge høyt i kombinasjon med åpne fasadekledninger. Produktet er en kraftig 3-lags vindsperre med monolittisk stamme og lang levetid. Bredder etc

Ventex Vindsperre Premium 8M

Ventex Vindsperre Premium 8M dekker brannkravet i høye bygninger og er ekstra UV-stabilisert for å kunne tåle lang eksponeringstid. Produktet er en kraftig 3-lags vindsperre med monolittisk stamme og lang levetid. Vindsperren kan benyttes der det er ønske om 8 måneders åpentid før tett kledning monteres og hvor det eventuelt er krav til en brannhemmet vindsperre.

Ventex Vindsperre Pro

Ventex Vindsperre Pro er bygget opp i tre lag med nonvowen PP-filt på hver side av en mikroporøs film. Produktet har meget høy diffusjonsåpenhet og slipper igjennom dagslys som gir godt arbeidslys mens byggingen pågår, samtidig som den ikke blender ved montering. Vindsperren er etasjehøy, noe som begrenser antall skjøter til et minimum og gir ekstra sikkerhet mot luftlekkasje i konstruksjonen. Ventex Vindsperre Pro er vår mest solgte og benyttes til de fleste typer bygg.

Ventex Vindsperre Essential

Ventex Vindsperre Essential er bygget opp i tre lag med nonvowen PP-filt på hver side av en mikroporøs film. Produktet har en antrasitt farge på begge sider og har god diffusjonsåpenhet. Ventex Vindsperre Essential er en enklere vindsperre enn Pro og vår rimeligste vindsperre.


01/

Slik gjør du det

Ventex vindsperrer til vegg

 • 01

  Avstivning av vegg

  Ventex Avstivningsstag monteres vanligvis over 3 fakk. Skjær et 10 mm spor som passer til steghøyden. Avstivningsstagene festes til stender, topp- og bunnsvill med fire stifter (2,8/65) for hvert festepunkt. Forskyv stiftene i forhold til hverandre slik at det ikke oppstår sprekker. Staget har en ”vaflet” overflate som gir hullanvisninger. Er bygget avstivet påandre måter, som f.eks. ved heissjakter er det ikke behov for avstivningsstag. Skal det benyttes platekledning innvendig, er avstivning utvendig en midlertidig løsning.

 • 02

  Montering av vindsperre

  Utvendig flik på Ventex Svillemembran brettes opp og stiftes til bindingsverket. Etasjehøy vindsperre rulles ut og stiftes fast for hver 15 cm. Pass på at vindsperren dekker både bunn- og toppsvill godt. Vindsperren skjæres ut for vindus- og døråpninger. Sløyfer i minst 23 mm tykkelse monteres utenpå stenderne for å sikre god lufting.

 • 03

  Tilslutninger

  Vindsperren skal ha omlegg på minst 50 mm. Omleggene og tilslutninger til topp- og bunnsvill, samt rundt vinduer og dører skal klemmes med sløyfer eller Ventex Klemlist. Ventex Musebånd benyttes ved bunnsvillen.

 • 04

  Vindsperre bak spaltekledning

  Ved bruk av delvis åpne kledninger som spaltekledninger, låvepanel og fasadeplater med spalter skal Ventex Vindsperre Premium benyttes. Ventex Butylbånd skal monteres under sløyfene som ekstra sikring mot vannlekkasje rundt festemidlene. Vertikale spalter i kledningen bør ikke være større enn 5 mm på låvepanel uten fals. Ved horisontal spaltekledning bør lektene utformes slik at vann kan renne av. For kledninger med spaltebredde opp mot 20 mm skal luftespalten bak kledningen være min 50 mm. Fasadeplater bør ikke ha større spalter enn 5 mm.

 • 05

  Membran under vinduer og dører

  Ventex MultiWrap klebes på losholt under vinduet og legges minst 5 cm oppover sidene av stenderne, samt ned og ut på vindsperren under vinduet. Membranen beskytter losholten mot fukt og ved å legge den oppover stenderen reduseres faren for at utettheter i veggen under gir luftlekkasjer mellom karm og foring.

 • 06

  Tetting rundt vinduer og dører

  Ventex Multiflex Tape benyttes til Vindsperre Pro og Essential som tetting rundt vinduer og dører. Ventex Undertak & UV-Tape brukes til Vindsperre Premium. Er det åpen spaltekledning anbefales det å benytte Ventex Butylbånd og klemming med lekter.

  Plassering av vinduet i veggen er bestemmende for hvordan tetteløsningen rundt vinduet utføres. Dersom vinduet trekkes utenfor vegglivet, tapes det mot vindsperren og mot siden av vinduskarmen. Er vinduet i flukt med stenderen tapes det mot vindsperren og litt inn på vinduskarmen. Dersom vinduet er trukket inn i veggen, tapes det på en vindsperre-rims før vinduet settes inn og som da tapes og klemmes mot vindsperren.

  Det er viktig at vindsperren ligger utenpå vannbrettbeslaget over vinduet og at overgangen tapes. Under vinduet benyttes det en elastisk fugemasse mot en bunnfyllingslist mellom karm og Ventex FlexiWrap.

 • 07

  Gjennomføringer

  For tetting rundt runde gjennomføringer benyttes Ventex Rørmansjett Vegg som finnes i ulike dimensjoner. Mansjettene har en gummistuss som tetter godt rundt røret og en selvklebende krave med akryllim som kleber godt til vindsperren. Ved andre former for gjennomføringer kan med fordel Ventex MultiWrap benyttes siden den har god formbarhet.

 • 08

  Gjennomføring Vindsperre Premium

  For gjennomføringer der åpne kledninger er benyttet som f.eks. spaltekledning er det viktig at det lages en robust løsning. Rørgjennomføring i veggen tettes med Icopal Rørmansjett med selvklebende butylkrave. Mansjetten sikres mekanisk med Ventex Klemlist som festes med skruer inn i bakenforliggende kubbing. Ventex Undertak & UV-Tape tapes så over klemlisten.


Ventex vindsperrer i skråtak med separat vindsperre og undertak

 • 01

  Vindsperre i skråtak

  Ventex Vindsperre Pro egner seg i isolerte, skrå tretak med minimum 50 mm luftespalte. Vindsperren kan kappes opp i tilmålte lengder og rulles ut fra mønet til raft. Fest på midterste sperre først og så ut til hver side.

  Ventex Vindsperre Pro legges med omlegg på minimum 50 mm. Alle skjøter og kanter skal klemmes kontinuerlig mot sperrer med lekter som spikres eller skrus med maksimum avstand på 300 mm. Der det er krav om å hindre brannspredning i luftesjiktet kan Ventex Vindsperre Premium benyttes som er en brannhemmet vindsperre i klasse B-s1,d0.

 • 02

  Tautstikk

  Dersom det benyttes løst takutstikk trekkes vindsperren ned til vindsperren på vegg og klemmes sammen med den. Hvis sperrene stikker ut, splittes vindsperren opp over sperrene og trekkes ned mellom sperrene til vindsperre på vegg og klemmes der. Vindsperren tapes til sperrene med Ventex FlexiTape.

 • 03

  Rørgjennomføring

  For tetting av runde gjennomføringer i vindsperresjiktet i tak brukes Ventex Rørmansjett for vegg. For andre former for gjennomføringer kan det benyttes Ventex MultiWrap.

 • 04

  Pipegjennomføring

  For tetting rundt skorsteiner benyttes Ventex Pipemansjett som består av fire ferdighjørner som tapes i omlegg og overgang til vindsperren og skorsteinen. På oversiden av skorsteinen kan det legges en skrålekt som vannavviser. Ventex MultiFlex tape egner seg til reparasjoner av eventuelle skader i vindsperren.

 • 05

  Tetting på mønet

  Vindsperren føres over mønet fra begge sider og klemmes mellom 2 lekter.02/

Kompatibelt tilbehør

 • Ventex MultiFlex Tape: Benyttes på vindsperrer og dampsperrer. Tapen har en høy klebeevne og har god fleksibilitet. Fester også når det er fuktig og tåler arbeidstemperatur ned til 18 minusgrader.

 • Ventex Undertak & UV Tape: Benyttes på diffusjonsåpne undertak og Ventex Vindsperre Premium.Ventex Undertak & UV Tape er en kraftig tekstiltape som er UV-stabilisert og har høy limstyrke.

 • Ventex MultiWrap: Produktet er en unik tykk tape som kan benyttes tredimensjonalt og er meget elastisk og formbar. MultiWrap brukes som en membran under vinduer og dører, men kan også brukes for å tette rundt andre typer gjennomføringer.

 • Ventex Butylbånd: Dobbeltsidig klebende bånd av butyl. Benyttes som pakning bak sløyfer for å sikre god tetting rundt festemidler.

 • Ventex Flexiroll Alu: Et tettebånd for tetting rundt gjennomføringer på undertak og vindsperrer. Produktet består av aldringsbestandig kreppet aluminium og butyl.

 • Ventex Rørmansjett vegg: Mansjetten brukes til tetting av rørgjennomføring på vindsperre- eller dampsperresjiktet.

 • Ventex Avstivningsstag: Et 3,1 meter langt T-formet stag og monteres over 3 fakk. Avstivningsstag sørger for effektiv avstivning av bindingsverket i byggeperioden og sikrer permanent avstivning. Avstivningsstaget festes til stender, topp- og bunnsvill med fire stifter for hvert festepunkt.

 • Ventex Musebånd: Et 1,25 meter langt bånd i galvanisert stål. Musebåndet bidrar til å opprettholde en god ventilasjon bak kledningen samtidig som den hindrer smågnagere i å komme inn.

 • Ventex Klemlist: En 530 mm list av varmforsinket stål og inkluderer skruer. Benyttes til klemming av vindsperre og undertak.

 • Ventex svillemembran med vindsperre: En membran bestående av en tykk såle av bitumen for å hindre fukt fra grunnmur og med en kraftig vindsperre for å sikre god lufttetting.

 • Ventex svillemembran med radonflik: Denne svillemembranen har en vinge med vindsperre for overgang til vindsperre på vegg og en vinge med radonsperre for å koble til radonsperren fra gulvet.

 • Ventex MultiFlex Tape: Benyttes på vindsperrer og dampsperrer. Tapen har en høy klebeevne og har god fleksibilitet. Fester også når det er fuktig og tåler arbeidstemperatur ned til 18 minusgrader.

 • Ventex Undertak & UV Tape: Benyttes på diffusjonsåpne undertak og Ventex Vindsperre Premium.Ventex Undertak & UV Tape er en kraftig tekstiltape som er UV-stabilisert og har høy limstyrke.

 • Ventex MultiWrap: Produktet er en unik tykk tape som kan benyttes tredimensjonalt og er meget elastisk og formbar. MultiWrap brukes som en membran under vinduer og dører, men kan også brukes for å tette rundt andre typer gjennomføringer.

 • Ventex Butylbånd: Dobbeltsidig klebende bånd av butyl. Benyttes som pakning bak sløyfer for å sikre god tetting rundt festemidler.

 • Ventex Flexiroll Alu: Et tettebånd for tetting rundt gjennomføringer på undertak og vindsperrer. Produktet består av aldringsbestandig kreppet aluminium og butyl.

 • Ventex Rørmansjett vegg: Mansjetten brukes til tetting av rørgjennomføring på vindsperre- eller dampsperresjiktet.

 • Ventex Avstivningsstag: Et 3,1 meter langt T-formet stag og monteres over 3 fakk. Avstivningsstag sørger for effektiv avstivning av bindingsverket i byggeperioden og sikrer permanent avstivning. Avstivningsstaget festes til stender, topp- og bunnsvill med fire stifter for hvert festepunkt.

 • Ventex Musebånd: Et 1,25 meter langt bånd i galvanisert stål. Musebåndet bidrar til å opprettholde en god ventilasjon bak kledningen samtidig som den hindrer smågnagere i å komme inn.

 • Ventex Klemlist: En 530 mm list av varmforsinket stål og inkluderer skruer. Benyttes til klemming av vindsperre og undertak.

 • Ventex svillemembran med vindsperre: En membran bestående av en tykk såle av bitumen for å hindre fukt fra grunnmur og med en kraftig vindsperre for å sikre god lufttetting.

 • Ventex svillemembran med radonflik: Denne svillemembranen har en vinge med vindsperre for overgang til vindsperre på vegg og en vinge med radonsperre for å koble til radonsperren fra gulvet.